Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Procedury załatwiania

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

  • Kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 267),
  • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późń. zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Redakcja strony: Procedury załatwianiaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4816

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl