• język migowy
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Poradniki/Instytucje szkoleniowe

Instytucje szkoleniowe

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Instytucja szkoleniowa, która posiada akredytację wydaną przez kuratora oświaty na podstawie przepisów o systemie oświaty, uzyskuje na swój wniosek wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

Starosta może w umowie zawartej z instytucją szkoleniową przewidzieć przyznanie tej instytucji z Funduszu Pracy jednorazowej kwoty w wys. do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego skierowanego bezrobotnego uczestniczącego w szkoleniu, który wskutek działań tej instytucji szkoleniowej podjął w ciągu 30 dni od dnia ukończenia szkolenia zatrudnienie lub inną pracę zarobkową i wykonuje je co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Rejestr instytucji szkoleniowych prowadzony jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: http://www.wup-katowice.pl

Instytucje szkoleniowe

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-28 12:11
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-30 10:39
Wytworzenie publikacji
Kołacz Marcin 2020-12-30 10:39
Zatwierdzenie
Kołacz Marcin 2020-12-30 10:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry