• język migowy
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Podstawy prawne/Regulaminy PUP/Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej

Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
z dnia 01.02.2012 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami) oraz regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem wewnętrznym nr 6/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z dnia 1 marca 2010r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu ds. organizacyjno – administracyjnych.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 7/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z dnia 14.05.2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-28 12:00
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-29 12:04
Wytworzenie publikacji
Kołacz Marcin 2020-12-29 12:04
Zatwierdzenie
Kołacz Marcin 2020-12-29 12:04
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry