• język migowy
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Grafika BIP

Wydziały i stanowiska

Wykaz stanowisk do schematu organizacyjnego

Dyrekcja Urzędu

 • Mirosław Ruszkiewicz Dyrektor Urzędu
  • nr wewn.: 201
  • pokój nr:31
 • Małgorzata Łaszczewska Zastępca Dyrektora Urzędu
  • nr wew.: 201
  • pokój nr: 29

Referat ds. Ewidencji, Świadczeń i Informacji

 • Edyta Trojańska Kierownik Referatu ds. Ewidencji, Świadczeń i Informacji
  • nr wewn.: 204
  • pokój nr: 6
 • Informacja
  • nr wewn.: 200
  • pokój nr:1
 • Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  • nr wewn.: 205
  • pokój nr: 14
 • Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  • nr wewn.: 206
  • pokój nr:15
 • Obsługa Osób Bezrobotnych (nazwiska na litery: A - Ł)
  • nr wewn.: 207
  • pokój nr:2
 • Obsługa Osób Bezrobotnych (nazwiska na litery: M - Ż)
  • nr wewn.: 208
  • pokój nr:2
 • Wydawanie zaświadczeń
  • nr wewn.: 209
  • pokój nr:2

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 • Urszula Lebek Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
  • nr wewn.: 210
  • pokój nr: 28
 • Pośrednictwo Pracy - obsługa pracodawców
  • nr wewn.: 215
  • pokój nr: 23
 • Pośrednictwo Pracy - EURES, oferty pracy
  • nr wewn.: 213
  • pokój nr: 23
 • Pośrednictwo Pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
  • nr wewn.: 211, 212, 214
  • pokój nr: 23
 • Stanowisko ds. rozwoju zawodowego /szkolenia bezrobotnych /przygotowanie zawodowe dorosłych
  • nr wewn.: 220, 221, 222
  • pokój nr: 17
 • Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /prace interwencyjne, staże, prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów dojazdu
  • nr wewn.: 216
  • pokój nr: 18 
 • Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / staże, zwrot kosztów dojazdu
  • nr wewn.: 236
  • pokój nr: 18
 • Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / realizowanie i opracowywanie projektów EFS i FP
  • nr wewn.: 217, 235
  • pokój nr: 20
 • Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /dotacje, refundacje kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy
  • nr wewn.: 218, 219
  • pokój nr: 19
 • Poradnictwo zawodowe i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
  • nr wewn.: 223
  • pokój nr: 21
 • Poradnictwo zawodowe i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
  • nr wewn.: 224
  • pokój nr: 22
 • Poradnictwo zawodowe i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
  • nr wewn.: 226
  • pokój nr: 22a
 • Sala Informacji Zawodowej
  • nr wewn.: 231
  • pokój nr: 24

Referat ds. finansowo-księgowych

 • Katarzyna Konopka Główny Księgowy
  • nr wewn.: 227
  • pokój nr: 27a
 • Księgowość 
  • nr wewn.: 228, 229
  • pokój nr: 26
 • Księgowość
  • nr wewn.: 230
  • pokój nr: 27

Referat ds. organizacyjno-administracyjnych

 • Małgorzata Tietz Kierownik Referatu ds. organizacyjno-administracyjnych
  • nr wewn.: 232
  • pokój nr: 28a
 • Sekretariat
  • nr wewn.: 201
  • pokój nr: 32

Samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki

Marcin Kołacz Stanowisko ds. Informatyki i statystyki

 • nr wewn.: 238
 • pokój nr:16

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Bartosz Mendyk Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych

 • nr tel..: +48 507 054 139
 • e-mail:

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-28 09:03
Aktualizacja publikacji
Kołacz Marcin 2021-03-15 13:37
Wytworzenie publikacji
Kołacz Marcin 2021-03-15 13:34
Zatwierdzenie
Ruszkiewicz Mirosław 2021-03-15 13:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry