• język migowy
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Grafika BIP

Procedura rejestracyjna

DOKUMENTY POTRZEBNE DO REJESTRACJI:

 1. Karta rejestracyjna (wypełnić czytelnie),
 2. Dowód osobisty,
 3. Numer ewidencyjny PESEL,
 4. Świadectwo szkolne (oryginał oraz kserokopia),
 5. Świadectwa pracy (wszystkie) oryginały oraz kserokopie,
  • Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy:
   • Zaświadczenie o wynagrodzeniu (brutto) w poszczególnych miesiącach od 1997 r. wydane zakład pracy,
  • Osoby wykonujące pracę na umowę zlecenie lub umowę agencyjną, członkowie SKR i RSP:
   • Zaświadczenie z całego okresu zatrudnienia dotyczące podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w rozbiciu na poszczególne miesiące, wydane przez zakład pracy,
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą (działalność gospodarcza może być zawieszona - potwierdzenie z ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta o okresie zawieszenia):
   • decyzja o wykreśleniu działalności gospodarczej,
   • zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podstawa wymiaru tych składek za każdy miesiąc osobno z ZUS.
  • Umowę o dzieło,
  • Osoby, które utraciły prawo do renty inwalidzkiej i rodzinnej:
   • decyzja przyznająca rentę,
   • decyzja wstrzymująca rentę lub zaświadczenie.
 6. Osoby niepełnosprawne:
  • Orzeczenie o grupie inwalidzkiej (stopniu niepełnosprawności).
 7. Osoby posiadające gospodarstwo rolne:
  • Nakaz płatniczy (oryginał oraz kserokopia).
 8. Osoby pobierające zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia (zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej):
  • Zaświadczenie o podstawie wymiaru pobieranego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego,
 9. Aktualny adres zameldowania (w przypadku innego meldunku niż widniejący w dowodzie osobistym),
 10. Po odbyciu służby wojskowej - książeczka wojskowa (oryginał oraz kserokopia),
 11. Osoby zwolnione z Zakładu Karnego:
  • Zaświadczenie o zwolnieniu z Zakładu Karnego,
  • Zaświadczenie o wykonaniu pracy w okresie pozbawienia wolności oraz podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach,
 12. Osoby pracujące za granicą dokument potwierdzający zatrudnienie i okres pracy (tłumaczenie).

DOKUMENTY POTRZEBNE DO PONOWNEJ REJESTRACJI:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport wraz z zaświadczeniem o zamledowaniu,
 2. Dokumenty dotyczące zmian zaistniałych pomiędzy rejestracjami:
  • świadectwo pracy,
  • umowa o dzieło,
  • umowa zlecenie,
  • decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, jeżeli ktoś takową prowadził,
  • zaświadczenie z ZUS-u o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli była prowadzona działalność,
  • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia chorobowego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim,
  • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na płatnym urlopie macierzyńskim.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-28 10:53
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry