• język migowy
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Grafika BIP

Rejestry i ewidencje

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu prowadzonych jest szereg ewidencji i rejestrów niezbędnych bieżącej pracy Urzędu tj:

 • Ewidencja bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • Ewidencja ofert pracy,
 • Rejestr wydanych skierowań,
 • Rejestr umów zawartych z pracodawcami w sprawie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych,
 • Rejestr wydanych decyzji,
 • Rejestr rozpatrywanych odwołań,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr wpływających wniosków i wydanych zaświadczeń do celów naliczenia kapitału początkowego
 • Rejestr pracodawców.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w różnych formach tj:

 • jako wykaz lub spis spraw wpiętych chronologicznie do teczki lub segregatora,
 • elektronicznie w postaci bazy danych.

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach Urzędu mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1000), RODO (Dz. U. UE, L rok 2016 nr 119 str 1)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-28 09:07
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry